สมันไพร นราห์
โทร : 081-456-88xx
       

สมุนไพร”นราห์”
สมุนไพรฆ่าน้ำตาล
อีกทางเลือกหนึ่งชองผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ

จุดประสงค์หลักของ 
สมุนไพรนราห์ คือ
ช่วยผู้เป็นเบาหวานในโลกนี้
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ เพราะเราเชื่อว่า 
พลังจากธรรมชาติที่สามารถ
ช่วยปกป้องมนุษย์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายได้

สมุนไพร "นราห์
ผลิตจากพืชสมุนไพร 100% 
ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น
ประกอบด้วยสมุน
ไพรผักเชียงดา 

(Gymnema), หญ้าหวาน
(Stevia)ใบเตยหอม (Pandanus) 
อบเชย (Cinnamon)นำมา
ปรุงในสูตรเฉพาะของ นราห์ 
เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ควบคุมน้ำตาลในเลือด
ไขมันสูง ความดันสูง และโรคหัวใจ
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
และป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ


วิธีการดูแลรักษา
โรคเบาหวานที่สำคัญคือ
การคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง
เช่น การออกกำลังกายเพื่อ
ให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้น
และช่วยคุมน้ำหนัก

การกินอาหารเพื่อให้ได้
ทั้งพลังงานและผลดีต่อสุขภาพ
การกินยาอย่างถูกต้องสม่ำ
เสมอและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง


ในส่วนการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลนั้น
เป็นการรักษาเพื่อให้มีอินซูลิน
ออกมาให้พอเพียงที่จะลดระดับ
น้ำตาลในเลือดลงมาสู่ปกติ
แต่ไม่ได้เป็นการยับยั้ง

การดำเนินโรคของเบาหวาน
ซึ่งจะมีการสร้างอินซูลินลดลง
เป็นลำดับ จนกระทั่ง
ไม่สามารถกระตุ้น

ให้มีการหลั่งอินซูลินออกมา
ได้เพียงพอที่จะลดระดับน้ำตาล
ในเลือดได้ สุดท้าย
ต้องพึ่งการฉีดอินซูลิน


การแสวงหาทางออก
เพื่อยืดระยะเวลาการ
ไปถึงจุดนั้นจึงมีอยู่เป็นปกติ
ของผู้ป่วยโรคนี้

เป็นเหตุให้สมุนไพรได้รับ
ความนิยมจากผู้ป่วย
เบาหวานทั้งหลาย 

สมุนไพร"นราห์" 
จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับ

การพิสูจน์แล้วว่า
ได้ผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
ลดความดัน ไขมัน และทำให้ป้องกัน
โรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีกด้วย

"ทานแล้ว ปลายเท้าหายชาแล้ว
ของเค้าดีจริงๆค่ะ"
คุณวิมลพรรณ ยามานา กรุงเทพฯ"ทานชุดแรกค่ะ น้ำตาลอยู่ในระดับปกติ
อาการปวดหัวหายไปเลยตั้งแต่ทาน
ชอบกลิ่นหอมของชามากๆ ดื่มง่ายค่ะ"