Sesamin
โทร :
       

Description
สารสกัดงาดำแคปซูลมีฤทธิ์
ยับยั้งการสร้างเอนไซม์
(interleukin-1,IL-1) ซึ่งกระตุ้น
ให้เกิดการทำลายเนื้อกระดูกอ่อน

ก่อให้เกิดภาวะข้อเสื่อม
เสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้น

ป้องกันปัญหากระดูกพรุน
เปราะแตกหักง่าย
รักษาโรคปวดข้อ ข้อบวม


การวิจัยในหนูที่มีระดับไขมัน
ในเลือดสูงกว่าปกติ โดยการกินเซซามิน
พบว่าหนูที่กินเซซามิน

จะมีระดับของไขมันHDL
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม
ซึ่งการสูงขึ้นของระดับไขมัน HDL
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน
หัวใจและหลอดเลือด


งานวิจัยยังได้พบว่าการรับประทาน
เซซามินจะมีผลดีกับผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง โดยคาดว่า

ฤทธิ์ดังกล่าวน่าจะมีผลจากฤทธิ์
ในการต่อต้านอนุมูลอิสระของเซซามิน
การวิจัยในหนูพบว่า การกินเซซามิน

จะลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์
และบิลิรูบิน ในตับเป็นสารสกัดจากงาดำ
standardized extract 5% sesamin

รูปแบบผง spray dried powder
โดยมีค่าสารสำคัญเท่ากันทุกเม็ด ทุกขวด
ไม่ใช่น้ำมันงาซึ่งยากต่อการควบคุมสารสำคัญ


วิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร


ส่วนประกอบสำคัญ
สารสกัดจากงาดำ 200 mg
มีสาร sesamin 20 g


มหัศจรรย์ สาร เซซามิน
เพิ่มมวลกระดูก ดูแลข้อเสื่อม
ข้ออักเสบ และกระดูกพรุน
ยับยั้งเซลล์มะเร็งปกป้องไต

และเซลล์ประสาท
ยับยั้งการเสื่อมสลาย
ของกระดูกอ่อน
ดูแลเบาหวาน ความดัน
หัวใจ ตับอักเสบ
ปอดอักเสบ ไตเสื่อม

ลดคอเลสเตอรอล
ลดไขมันในเส้นเลือด
ปิดกั้นการรุกรามของโรคร้าย
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย


มหัศจรรย์สารเซซามิน...
สารสกัดจากงาดำ...มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบได้ทุกชนิด
ปิดกั้นการลุกลาม
ของโรคร้าย :ข้อเสื่อม
ข้ออักเสบ กระดูกพรุน
ตับอักเสบปอดอักเสบ มะเร็ง

โรคติดเชื้อ H1N1
งาดำ พืชเมล็ดเล็ก ๆ
แต่มีคุณประโยชน์มหาศาล
จนได้รับการขนานนามว่า
เป็น “ราชินีแห่งพืชน้ำมัน
ราชันแห่งธัญพืช”

โดยสารสำคัญ
ในงาดำมีชื่อว่า “สารเซซามิน”

ส่วนจะมีสรรพคุณ
อะไรบ้างไปฟังคำตอบกัน 


รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดงาดำ
“เซซามิน” กล่าวว่าเรามีองค์ความรู้

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากงามากว่า 4,000 ปี
แล้วการทำวิจัยเรื่องนี้ก็เพราะอยากใช้
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์อง

ค์ความรู้ตั้งแต่โบราณเช่น สรรพคุณ
ในการผสานหรือต่อกระดูก

ดูแลเกี่ยวกับความดันโลหิต
ดูแลภูมิต้านทาน
เมื่อทำวิจัยก็พบว่าสิ่งที่คน
โบราณมีความเชื่อนั้นเป็นเรื่องจริง