koratcity
Korat Smart City
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน เกษตร มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ปศุสัตว์ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยว เขาใหญ่ วังน้ำเขียว
ลิงค์ข่าวนี้
ลิงค์ข่าวนี้